Bilsem Nedir? Bilsem Sınavına nasıl başvurulur?

bilsem nedir

1-Bilsem nedir?

81 ilde yer alan 135 kurumun adıdır Bilsem  Her yıl yenileri açılıyor. Genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek veren devlete bağlı eğitim kurumlarıdır.

 

 

Genel Zihinsel

 

 

Sorulan sorulara doğru ve hızlı yanıt veren, yeni bir konu öğrenmek amacıyla sorular soran, bağlantısız fikirler arasında alışılmadık bağlantılar kuran, verilen görevleri mükemmeliyetçi bir tutum sergileyerek tamamlamada ısrarcı olan öğrencileri ifade eden alandır.

 

 

Görsel Sanatlar

Aktif, akıcı ve geniş bir hayal gücüne sahip olan, resimleri derinlik ve parçalar arasında uygun oranlar kullanarak planlayan, nesneleri ve ortamları ayrıntılarıyla algılayıp çeşitli malzemelerden değişik tasarımlar yapan, özgün tasarımlar üretebilecek potansiyele sahip olan öğrencileri ifade eden alandır.
 

 

Müzik

İşitsel ve ritmik olarak üst düzey performans gösteren, duyduğu bir ya da birden fazla sesi ve karmaşık müzik cümlelerini hatırlayıp seslendirebilen, çalgı çalma ve şarkı söyleme istekleri üst düzeyde olan ve müzikle ilgili alanlarda fark yaratan çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip olan öğrencileri ifade eden alandır.

Çocuğunuzun bu alanlarda gerçekten çok yetenekli olduğunu sizin dışınızdaki insanlar da nesnel bir tutum içinde söylüyorlarsa bu sınava başvurmalısınız. Lütfen çocuğunuzun yeteneklerini abartmadan karar verin.

2- Bilsem Sınavına nasıl başvurabiliriz ve sınav paralı mı?

Sınav başvurusunu sınıf öğretmenleri e-okul üzerinden yapıyorlar. Öğrenci için bir gözlem formu doldurmaları gerekiyor. Bu formda öğrencilerinin ( a-Zihinsel Yetenek  b- Müzik Yeteneği   c- Resim Yeteneği ) alanlarından ikisinden sınava girmelerini uygun görebilirler.

 Başvurular ve sınav ücretsiz. İleride BİLSEM’i kazanırsanız orada göreceğiniz eğitim de ücretsiz.

 

BİLSEM Hazırlık Seti

3- Bilsem sınavını hangi sınıflar giriyor? Sınavda ne soruluyor? Kaç soru çıkıyor? Doğru yanlışı götürüyor mu?

Sınava 1.2.3 sınıf öğrencileri giriyor.  Peki, bu sorular neye benziyor? Benzeşim, işlem becerisi, sınıflama, analitik düşünme, perspektif, simetri, algılama, öngörme, mantık, işlem becerisi vb. alanlarda sorular çıkıyor.

BİLSEM sınavı ile eskiden çok az kişi ilgileniyordu. 150 bin kişiden az başvuru oluyordu. Bugün sınava başvuran öğrenci sayısı sayı bir milyona yaklaştı. Sorular daha zor ve eleyici sorular. Bu soruları daha önceden çözmek çocuğunuza fayda sağlayacaktır. BİLSEM Kazandıran Seti incelemenizi öneriyoruz.   Sınavda 1.sınıflara 60, 2 ve 3.sınıflara 70 soru soruluyor. Doğru yanlışı götürmüyor ve her soru 10 puan.

4- Sınava kaç çocuk giriyor? Yüzde kaçı kazanıyor?

Geçtiğimiz yıl 800 bin öğrenciden sadece 134 bin kadarı ikinci aşamaya yani Bireysel Değerlendirme(Mülakat) aşamasına geçmeye hak kazandı. Bu öğrencilerden de ancak 20 bin kadarı BİLSEM öğrencisi olmaya hak kazandı. Demek ki bu çocuklar %2 içinde yer alan özel yetenekli ve üstün zekâlı çocuklar.

5- Grup Tarama Sınavı-Tablet Sınavı nasıl uygulanıyor?

Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler önce tablet üzerinden yapılan Grup Tarama Sınavına giriyorlar. Bu sınav hafta sonlarında yapılıyor. Aynı gün içinde 6 farklı oturum-saatte gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sınav giriş kartlarından yazan oturum-saatte bu sınava giriyorlar.(Oturum saatleri: 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00) Sınav giriş begeleri okul idaresi tarafından imza karşılığı teslim ediliyor.

6- Tablet Sınavını yani grup tarama sınavını kazanınca ne oluyor?

Grup tarama uygulaması baraj puanını geçenlere bireysel değerlendirme için randevu verilecektir. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre belirlenen zekâ ölçekleri uygulanacaktır. Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacaktır.

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulacak ve öğrencilerden çizim yapmaları istenecektir. Yapılacak uygulama iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecektir. Öğrencilerden farklı değerlendirme kriterlerinin ölçülmesine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaları istenecektir.

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere “müziksel işitme/bellek” ve “müziksel farkındalık” alanlarından sınıf seviyelerine göre sorular sorulacaktır.

7- BİLSEM’ de eğitim nasıl yapılıyor?

  • BİLSEM’de bir eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Devamsızlığı %20’ye ulaşan öğrenciye devamsızlık uyarısı gönderilir. Mazeret göstermeksizin devamsızlık sınırını aşanların kaydı dönem sonunda silinir.
  • BİLSEM’de gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve/veya hafta sonu olacak şekilde planlanır.
  • BİLSEM’de eğitim ve öğretim hizmetleri bireysel ve/veya grup eğitimi şeklinde yürütülür. Eğitim ve öğretim etkinlikleri eğitim ve öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan ortak yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu, kış okulu ve öğrenci kampları düzenlenebilir.
  • BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler; uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme, proje üretimi ve yönetimi programlarına alınırlar.
  • Her program sonunda, programa devam eden öğrencilerin durumları BİLSEM öğretmenler kurulunda değerlendirilir. Devam ettiği programdan istifade edemediği ve programa devamında yarar bulunmadığı oy çokluğuyla kararlaştırılan öğrencilerin BİLSEM’le ilişiği kesilir. Karar öğrenci velisine bildirilir.
  • BİLSEM’e kayıtlı öğrencinin nakli velinin ikamet adresi veya öğrencinin devam ettiği okuluna göre BİLSEM kayıt bölgesindeki BİLSEM’e yapılır.
  • BİLSEM’e kayıtları yapılan öğrenciler:  a) Uyum, b) Destek eğitimi, c) Bireysel yetenekleri fark ettirme, ç) Özel yetenekleri geliştirme, d) Proje üretimi ve yönetimi eğitim programlarına alınırlar.
  • Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir.

Beş Aşamalı Eğitim Programı

1-Uyum (Oryantasyon) Programı:

BİLSEM’e yeni başlayan öğrenciler ve velileri 40 ders saati ve iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde bir uyum programına alınmaktadır. Uyum programı veli, öğretmen, öğrenci herkesin birbirini anlamaya çalıştığı, ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır.

2- Destek Eğitimi Programı:

Destek eğitim programında öğrenciler iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme becerileri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, girişimcilik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, kaynakları etkin kullanma; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji Ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Müzik ve benzeri alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınırlar.

3- Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı:

Bu programda temel amaç, BİLSEM’ e soyut ve genel bir zihinsel yetenek tanısıyla gelen öğrencinin yetenekli olması muhtemel tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır. Bu program sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merak, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri gibi özelliklerini gözlemlemeye yönelik etkinlikler planlanır ve uygulanır. Uygulanan program sonunda öğrencilerden elde edilen bulgular, Öğretmenler Kurulunda değerlendirilerek her öğrencinin özel yetenek alanı ve/veya alanları belirlenir.

4- Özel Yetenekleri Geliştirme Programı:

Bu programda, BİLSEM’e soyut ve genel bir zihinsel yetenekle gelen öğrencinin yeteneğinin performansa dönüştüğü özel alan artık tespit edilmiş durumdadır. Önceki programlar sonucunda öğrencinin yetenekli olduğuna karar verildiği en fazla 2 bilim veya sanat alanında derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır.

5-Proje Üretimi/Yönetimi Programı:

Bu programda, öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre proje gruplarına ayrılır ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik projeler hazırlanır. Öğrencilerin danışman öğretmenler rehberliğinde kendi seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç

Etiketler: bilsem, bilsem sınavı, bilsem hazırlık
Eylül 20, 2023
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR